O FIRMIE

Firma Admus prowadzona jest przez licencjonowanych zarządów - założona w 1999 roku.

Od początku swojej działalności zajmuje się zarządem i administrowaniem nieruchomościami.

Aktualnie zarządza i administruje wspólnotami mieszkaniowymi, współwłasnościami, kamienicami prywatnymi na terenie Krakowa.

Oprócz zwykłych czynności związanych z administrowaniem, firma zajmuje się również najmem i kompleksową obsługą lokali mieszkalnych i użytkowych.

Właściciele firmy kładą nacisk na bezpośrednią współpracę i częste osobiste kontakty z właścicielami i najemcami obiektów, również w okresach pomiędzy zebraniami.

W spółce pracują osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania i administrowania.

Właściciel firmy, Aleksandra Jarmakowska
nr licencji zawodowej 10400, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz doświadczenie w zarządzaniu obiektami komercyjnymi (handlowymi) oraz budynkami i osiedlami mieszkaniowymi.

Właściciel firmy, Marta Trojanowska
nr licencji zawodowej 10368, posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi a w szczególności kamienicami z przełomu XIX-XX wieku.