OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

  • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych w systemie MM Soft poprzez wykonywanie naliczeń dla właścicieli lokali w zakresie kosztów zarządu, w szczególności funduszu bieżącego, remontowego lub inwestycyjnego, na podstawie uchwał podjętych przez właścicieli lokali.
  • prowadzenie imiennych kartotek finansowych oraz rozliczeń poprzez rachunek bankowy w systemie SWRK (indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego właściciela/lokalu)
  • egzekwowanie należności z tytułu bieżących opłat za lokale, poprzez wysyłanie dyscyplinujących pism wzywających do zapłaty, także w razie potrzeby poprzez dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  • regularne (2 razy do roku) przeprowadzanie pełnego rozliczenia mediów wraz z przygotowaniem rozliczeń dla poszczególnych lokali i aktualizacją naliczeń
  • prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami
  • ubezpieczanie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych