OBSŁUGA TECHNICZNA

 • przechowywanie, kompletowanie dokumentacji technicznej budynku
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie bieżących robót konserwacyjnych
 • odbiory robót konserwacyjnych, kontrola faktur
 • przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji w zakresie technicznej obsługi budynku
 • udział w komisjach usterkowych
 • zlecanie robót remontowych na polecenie Zarządu Wspólnoty
 • pozyskiwanie ofert na prace remontowe i modernizacyjne
 • zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynku:
  • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej
  • roczna kontrola stanu technicznego budynku
  • roczna kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych
  • pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej
  • pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku
  • miesięczne przeglądy urządzeń dźwigowych
  • kontrole Urzędu Dozoru Technicznego
  • i inne np. miesięczne kontrole kotłowni