PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ

  • utrzymanie czystości ogólnodostępnych części nieruchomości (korytarzy, klatek schodowych, chodników, terenów przyległych do nieruchomości)
  • bieżący wywóz śmieci, sprzątanie wiat śmietnikowych
  • konserwacja zieleni: koszenie, przycinanie żywopłotów,
  • deratyzacja budynku
  • odśnieżanie posesji