OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów dla całej nieruchomości w systemie MM Soft.
 • Weryfikowanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przygotowanie ich realizacji.
 • sporządzanie, realizacja i rozliczanie planów zarządzania nieruchomością oraz sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracji CIT-8
 • analiza kosztów eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych pod kątem ich optymalizacji,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej z tytułu bieżącego utrzymania budynku
 • prowadzenie rozliczeń finansowych poszczególnych lokali
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w przypadku konieczności ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej dotyczącej płatności poszczególnych lokali w systemie SWRK (indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego właściciela/lokalu)
 • Założenie i Prowadzenie rozliczeń przez odrębny rachunek bankowy i kasę będące własnością Wspólnoty Mieszkaniowej lub współwłaścicieli.
 • Przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych na czas trwania umowy o zarządzanie.

Firma ADMUS SC w kwestiach podatkowych współpracuje z biurem doradztwa podatkowego.