Prowadzenie zarządu nieruchomością na zlecenie sądu i na wniosek właścicieli na podstawie prawomocnego postanowienia sądu.